Política de Privacidade

De conformidade co disposto no artigo 5 apartado 1 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter Persoal, e no novo Regulamento Xeneral de Protección de Datos Persoais (RGPD) informamos do seguinte:

Responsables do Ficheiro

Os datos dos responsables dos ficheiros nos que se incluirán datos persoais recollidos dende esta páxina web son:
Carlos Perez Sabrafen As Cruces, Km 220, N-525 (nave), 32660 Allariz, Ourense Tel. +34 628 34 20 65 info@sabrafen.com (Sabrafén Luthier en diante).

Usos e finalidades dos datos recollidos

Os datos que nos facilitas a través desta páxina web e formularios de contacto e subscrición formarán parte de ficheiros, titularidade de Sabrafén Luthier, sendo as finalidades as que se detallan a continuación:

• Xestión de Venda: Cando adquires un produto ou servizo a través da nosa web, os datos facilitados utilizaranse para levar a cabo a tramitación e xestión da venda e a súa posterior facturación, así como o envío, se fose o caso.
• Formulario de Contacto: A información que nos proporciones a través do noso formulario de contacto só se usará para manter a comunicación respecto á cuestión formulada na consulta.
• Xestión de Usuarios: A información que nos proporcione no formulario de rexistro “a miña conta” será utilizada para a xestión de clientes e usuarios que utilicen os nosos servizos a través da páxina web.

A acción de encher os respectivos cuestionarios será obrigatoria para alcanzar os respectivos obxectivos mencionados, non sendo posible acadar os fins indicados sen a obtención da referida información persoal.

Comunicación de datos a terceiros

Os Responsables dos Ficheiros teñen previsto a comunicación dos teus datos persoais a terceiros nos supostos que se detallan a continuación:

• Por disposición legal: Os teus datos serán comunicados a terceiros nos supostos nos que unha disposición legal así o estableza (administracións públicas, autoridades administrativas ou xudiciais, etc.).
• Xestión de pagos e cobros: Os teus datos persoais serán comunicados a terceiros cando resulte necesario para formalizar e xestionar o pago dos produtos ou servizos adquiridos (paypal, entidades bancarias).
• A terceiros necesarios para a prestación dos nosos servizos: comunicaranse a terceiros (administracións públicas, rexistros oficiais ou outros profesionais como notarios, etc.) os datos de carácter persoal que resulten necesarios para prestar os servizos contratados.

Cookies

Como moitos outros sitios web comerciais, en caso de ser necesario Sabrafén Luthier emprega a tecnoloxía xeral coñecida como « cookies» para recompilar datos sobre como emprega vostede o sitio web e para asegurar que a súa visita teña lugar sen problemas.

As cookies son arquivos de texto que se almacenan no computador do usuario en ou desde o navegador da internet. Se un usuario accede a un sitio web poderase almacenar unha cookie no sistema operativo do usuario. Esta cookie contén unha secuencia distintiva de caracteres que posibilita unha identificación inequívoca do navegador ao volver acceder ao sitio web.

As nosas cookies non desvelan nin conteñen datos persoais. As cookies non poden descifrar información do seu computador nin interactuar con outras cookies no seu disco duro. Con todo, as cookies permítennos recoñecerlle a próxima vez que visite o noso sitio web.

Nas cookies almacénanse os seguintes datos:

  1. Configuración de idioma

  2. Dado o caso, configuración de volume

  3. Artigos nunha cesta de compra

  4. Alias para valoracións de clientes

Ao acceder ao noso sitio web infórmase o usuario sobre o uso de cookies e neste sentido remíteselle á presente Declaración de protección de datos.

O art. 6 apdo. 1 letra f do RGPD constitúe o fundamento xurídico para o tratamento de datos persoais facendo uso das cookies tecnicamente necesarias e de cookies con fins de análises.

A finalidade do uso das cookies tecnicamente necesarias é axilizar o uso dos sitios web aos usuarios. Algunhas funcións da nosa páxina da internet non poden ser ofertadas sen o uso de cookies. Para as cales é necesario que o navegador tamén sexa recoñecido despois de cambiar de páxina.

Precisamos cookies para as seguintes aplicacións:

  1. Cesta da compra

  2. Lista de preferencias

  3. Configuración de idioma e moeda

  4. Sesión iniciada ou ben

  5. Sesión finalizada

Os datos de usuario recompilados mediante as cookies tecnicamente necesarias non son utilizados para crear perfís de usuario.

O uso de cookies de análise leva a cabo coa finalidade de mellorar o noso sitio web e os seus contidos. As cookies de análises permítennos coñecer como se utiliza o sitio web, permitíndonos optimizar constantemente a nosa oferta.

A tales fins atende tamén o noso interese lexítimo no tratamento de datos persoais segundo o art. 6 apdo. 1 letra f do RGPD.

Se non desexa que o seu navegador acepte cookies, poderá deshabilitar ou restrinxir dita opción nos axustes do seu navegador. As cookies xa almacenadas poderán ser borradas en calquera momento. Isto tamén pode realizarse automaticamente. Se se bloquea a función das cookies, evitarase que este sitio web funcione correctamente. Nalgúns casos non terá a posibilidade de acceder a todas as posibilidades e informacións deste sitio web.

Si no desea que su navegador acepte cookies, podrá deshabilitar o restringir dicha opción en los ajustes de su navegador. Las cookies ya almacenadas podrán ser borradas en cualquier momento. Esto también puede realizarse automáticamente. Si se bloquea la función de las cookies, se evitará que este sitio web funcione correctamente. En algunos casos no tendrá la posibilidad de acceder a todas las posibilidades e informaciones de este sitio web.

Confidencialidade

Os responsables (Sabrafén Luthier) obríganse, de acordo establece o artigo 10 LOPD, a gardar segredo respecto dos datos persoais tratados, aínda despois de finalizada a relación comercial entre ambas as partes, debendo estender esta obrigación a todo o persoal das súas organizacións que accedan aos devanditos ficheiros.

Exercicio de Dereitos

Informamos do dereito que te asiste para exerceres os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante o envío da solicitude do exercicio correspondente xunto con copia do documento oficial que te identifique (DNI, carné de conducir ou pasaporte) á dirección do Responsable do Ficheiro. Para solicitares información sobre a forma de exercer estes dereitos podes dirixirte á páxina web da Axencia Española de Protección de Datos www.agpd.es